Ψυχολόγος

Συνεδρίες μέσω Διαδικτύου

O συνεδρίες που παρέχονται διαδικτυακά ακολουθούν τις ίδιες αρχές και τους ίδιους κανόνες με εκείνες που πραγματοποιούνται δια ζώσης, δηλαδή που παρέχονται στο γραφείο ενός Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπευτή.  Η διαδικτυακή διαδικασία καλύπτεται από το απόρρητο, δηλαδή από την αρχή της εχεμύθειας που … Read More

Γνώρισε τη Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική επικεντρώνεται, κυρίως, στο «εδώ και τώρα» και στα αποτελέσματα που έχουν οι πράξεις των ανθρώπων στην καθημερινή τους ζωή. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις, την επαγγελματική ζωή, τη σχέση ενός ατόμου με τον ίδιο … Read More

Γνώρισε τo Coaching

Το coaching είναι μία διαδικασία διαδραστική και αμοιβαία. Το άτομο που επιθυμεί να κάνει Coaching, ο coachee,  είναι απαραίτητο να έχει έναν ξεκάθαρο στόχο (θέλω να πετύχω προαγωγή στην εργασία μου, θέλω να μάθω να προγραμματίζω το χρόνο μου, θέλω … Read More

Γνώρισε την Ψυχοθεραπεία

Η Ψυχοθεραπεία βιώνεται, από τους περισσότερους, ως μία εμπειρία ίασης, αυτογνωσίας και αλλαγής. Η έναρξη της Ψυχοθεραπείας εξαρτάται αποκλειστικά από την επιθυμία και την ετοιμότητα του αναλυόμενου. Μια ολοκληρωμένη Ψυχοθεραπεία περνά διάφορα εξελικτικά στάδια.  Αρχικά, η Ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει μία πρώτη … Read More