Η Ψυχοθεραπεία βιώνεται, από τους περισσότερους, ως μία εμπειρία ίασης, αυτογνωσίας και αλλαγής. Η έναρξη της Ψυχοθεραπείας εξαρτάται αποκλειστικά από την επιθυμία και την ετοιμότητα του αναλυόμενου. Μια ολοκληρωμένη Ψυχοθεραπεία περνά διάφορα εξελικτικά στάδια. 

Αρχικά, η Ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει μία πρώτη γνωριμία μεταξύ του ψυχοθεραπευτή και του αναλυόμενου, καθώς γνωστοποιείται και το φερόμενο αίτημα, ο ρόλος δηλαδή που το άτομο επιθυμεί να κάνει Ψυχοθεραπεία. 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων συνεδριών πραγματοποιείται μία άτυπη ψυχοθεραπευτική αξιολόγηση, μέσα από την οποία και οι δύο, ψυχοθεραπευτής και αναλυόμενος, κατανοούν το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, καθώς επίσης προσπαθούν να ανακαλύψουν και τα βιώματα, τις εμπειρίες, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα που το συνθέτουν. Έτσι, το πρόβλημα καθίσταται αντιμετωπίσιμο και εξηγήσιμο. Παράλληλα, τίθενται οι στόχοι και σχεδιάζεται το θεραπευτικό πλάνο μέσα από ένα θεραπευτικό συμβόλαιο που ορίζουν οι δύο τους (συχνότητα συνεδριών, μέρες, ώρες, πληρωμή, αργίες). Για να ξεκινήσει μία μία ψυχοθεραπεία είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί το αρχικό αίτημα και να σχεδιαστεί το ψυχοθεραπευτικό πλάνο, το οποίο είναι εξατομικευμένο για κάθε άτομο.

Η Ψυχοθεραπεία οριοθετείται και πλαισιώνεται μέσα από την σχέση εμπιστοσύνης που καλλιεργείται με τον ψυχοθεραπευτή. Η σχέση αυτή διαφέρει από τις προσωπικές, οικογενειακές ή/και κοινωνικές σχέσεις.

Όσο οι συνεδρίες προχωρούν επέρχεται η ενεργοποίηση των πηγών του ψυχισμού, δηλαδή των θετικών στοιχείων του χαρακτήρα και των θετικών συναισθημάτων που θα οδηγήσουν στην μείωση του συμπτώματος, την σταθεροποίηση και στην ενδυνάμωση. Ο αναλυόμενος αναπτύσσει νέες συμπεριφορές που οδηγούν στη λύση και θωρακίζουν την θεραπευτική διαδικασία. Μόλις, αρχίσει το σύμπτωμα να μειώνεται, η θεραπεία εστιάζει στην επεξεργασία των στοιχείων που δημιούργησαν το πρόβλημα, δηλαδή εμπειριών και συναισθημάτων που έχουν τραυματίσει και αποδυναμώσει τον ψυχισμό.

Η Ψυχοθεραπεία ολοκληρώνεται με την αποκατάσταση των σχέσεων του αναλυόμενου, την διασφάλιση της θετικής δυναμικής του και τον οραματισμό της ζωής που επιθυμεί.

Comments are closed.