Η Συμβουλευτική επικεντρώνεται, κυρίως, στο «εδώ και τώρα» και στα αποτελέσματα που έχουν οι πράξεις των ανθρώπων στην καθημερινή τους ζωή. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις, την επαγγελματική ζωή, τη σχέση ενός ατόμου με τον ίδιο του τον εαυτό, την προσαρμοστικότητα ενός ατόμου σε δύσκολες καταστάσεις ή σε καταστάσεις αλλαγών. 

Η συμβουλευτική έχει αρχή και τέλος, δηλαδή τελειώνει όταν ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Είναι βοηθητικό κλείνοντας μια συμβουλευτική να πραγματοποιηθεί μία ανασκόπηση των όσων έχουν επιτευχθεί μέσα από αυτή, να εκφραστούν τα συναισθήματα και των δύο πλευρών και να ενθαρρυνθεί το συμβουλευόμενο άτομο για να αντιμετωπίσει μόνο του τη ζωή του. Ο ψυχολόγος οφείλει να επισημάνει τη δυνατότητα στο συμβουλευόμενο άτομο να απευθύνεται σε εκείνον κάθε φορά που μπορεί να νιώθει ότι χρειάζεται βοήθεια ή/και στήριξη.    

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο τερματισμός της συμβουλευτικής επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες, χωρίς να έχει επιτευχθεί το αρχικό αίτημα. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει σοβαρή συναισθηματική επίπτωση στον ψυχισμό του ατόμου. 

Επιπροσθέτως, η Συμβουλευτική είναι χρήσιμη για πρόληψη, για πληροφόρηση, για ενημέρωση ή/και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων πάνω σε ποικίλα θέματα. 

Η συμβουλευτική, επίσης, κρίνεται απαραίτητη για ανθρώπους, οι οποίοι έχουν στο οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον κάποιο άτομο με ιδιαιτερότητες (ΑΜΕΑ, Αυτισμό, Νοητική Υστέρηση, Ψυχωσική Συνδρομή) ή/και κάποιο χρόνιο νόσημα.

Η συμβουλευτική βοηθάει πολύ τα άτομα που χρειάζονται κάποια υποστήριξη αλλά δεν επιθυμούν να εμβαθύνουν  περισσότερο στον εσωτερικό τους κόσμο κάνοντας μια μεγαλύτερη αναδόμηση της προσωπικότητάς του.

Comments are closed.