Ψυχοθεραπεία

Συνεδρίες μέσω Διαδικτύου

O συνεδρίες που παρέχονται διαδικτυακά ακολουθούν τις ίδιες αρχές και τους ίδιους κανόνες με εκείνες που πραγματοποιούνται δια ζώσης, δηλαδή που παρέχονται στο γραφείο ενός Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπευτή.  Η διαδικτυακή διαδικασία καλύπτεται από το απόρρητο, δηλαδή από την αρχή της εχεμύθειας που … Read More

Γνώρισε την Ψυχοθεραπεία

Η Ψυχοθεραπεία βιώνεται, από τους περισσότερους, ως μία εμπειρία ίασης, αυτογνωσίας και αλλαγής. Η έναρξη της Ψυχοθεραπείας εξαρτάται αποκλειστικά από την επιθυμία και την ετοιμότητα του αναλυόμενου. Μια ολοκληρωμένη Ψυχοθεραπεία περνά διάφορα εξελικτικά στάδια.  Αρχικά, η Ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει μία πρώτη … Read More