Συμβουλευτική

Συνεδρίες μέσω Διαδικτύου

O συνεδρίες που παρέχονται διαδικτυακά ακολουθούν τις ίδιες αρχές και τους ίδιους κανόνες με εκείνες που πραγματοποιούνται δια ζώσης, δηλαδή που παρέχονται στο γραφείο ενός Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπευτή.  Η διαδικτυακή διαδικασία καλύπτεται από το απόρρητο, δηλαδή από την αρχή της εχεμύθειας που … Read More

Γνώρισε τη Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική επικεντρώνεται, κυρίως, στο «εδώ και τώρα» και στα αποτελέσματα που έχουν οι πράξεις των ανθρώπων στην καθημερινή τους ζωή. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις, την επαγγελματική ζωή, τη σχέση ενός ατόμου με τον ίδιο … Read More