απόρριψη

Ζώντας με το φόβο της απόρριψης

Η ανάγκη του «ανήκειν» στο άτομο ξεκινά ευθύς αμέσως από τη γέννηση του. Ο άνθρωπος χρειάζεται να νιώθει ότι είναι μέλος μιας ομάδας – οικογένειας,  ζευγαριού, φίλων, συγγενών, συνεργατών, κομματικής παράταξης – μέσω της οποίας θα λαμβάνει την απαιτούμενη συναισθηματική … Read More