Μαθησιακές Δυσκολίες

Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία) πέρα από αυτήν την μαθησιακή ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν, θα τα χαρακτηρίζαμε και χαρισματικά, καθώς τα περισσότερα από αυτά έχουν ένα πολύ καλό νοητικό δυναμικό, αν αναλογιστούμε πως και ο γνωστός σε όλους Αϊνστάιν ήταν δυσλεκτικός!

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες επομένως δεν σχετίζονται με τη νοημοσύνη του παιδιού καθώς οφείλονται σε μία διαφορετικότητα του εγκεφάλου, η οποία επηρεάζει τη λήψη, την επεξεργασία και την επικοινωνία μιας πληροφορίας. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δηλαδή βλέπουν, ακούν και καταλαβαίνουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο.

Ο παιδικός εγκέφαλος έχει μια φοβερή ικανότητα να αλλάζει και τα παιδιά ανταποκρίνονται θετικά όταν τους δίνεται η σωστή υποστήριξη και ενθάρρυνση. Η πρόληψη και η παρέμβαση είναι δυνατόν να δώσουν στα παιδιά πολλές ευκαιρίες για μαθησιακή επιτυχία ακόμη και εάν έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

 

Ποια είναι τα Συμπτώματα της Δυσλεξίας;

Σε κάθε παιδί τα συμπτώματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν κυρίως προβλήματα γραφής και ανάγνωσης.

Η αναγνωστική ικανότητα ενός παιδιού με δυσλεξία είναι περιορισμένη. Περιγράφεται ως αργή, συλλαβική, χωρίς ροή και χρώμα. Πολλές φορές είναι μηχανική, αλλά χωρίς νόημα. Παρατηρούνται και παραποιήσεις λέξεων (άσπρο αντί για άστρο), παραλείψεις (κοα αντί για κότα), προσθέσεις (κοοτα), αντικαταστάσεις (θίλος αντί για φίλος) και αντιμεταθέσεις γραμμάτων (κουλκα αντί για κούκλα) και συλλαβών, τόσο στην ανάγνωση όσο και στην γραφή. Η κατανόησή τους πολλές φορές δεν είναι καλή, διότι επιστούν την προσοχή τους στη ροή της ανάγνωσης.

 

Που οφείλεται η Δυσλεξία;

Η δυσλεξία σε ποσοστό μόλις 85% κληρονομείται, ως «δώρο» στο DNA. Η ενδεχόμενη αναποτελεσματικότητα των παιδιών με δυσλεξία στις σχολικές δεξιότητες οφείλεται στην νευρολογική δομή του εγκεφάλου. Πρόκειται για μια ανωμαλία, κυρίως του αριστερού ημισφαιρίου, όπου βρίσκεται το γλωσσικό κέντρο. Κάποιο ή κάποια χρωμοσώματα, επίσης, είναι υπεύθυνα για την εμφάνισή της. Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια του 5ου ή 6ου μήνα εγκυμοσύνης πιθανολογείται να υπήρξε κάποια βλάβη στη δημιουργία του εγκεφαλικού φλοιού. Δεν οφείλεται σε κάποια οργανική δυσλειτουργία ακοής ή όρασης.

 

Η Δυσλεξία είναι εφ’ όρου ζωής;

Η Δυσλεξία – Μαθησιακή Δυσκολία όσο έγκαιρα και να διαγνωσθεί δεν εξαλείφεται ποτέ, παρά μόνο βελτιώνεται και μπορεί να φτάσει το παιδί σε ένα πολύ λειτουργικό επίπεδο. Η δυσλεξία ενδέχεται να συνυπάρχει με την υπερκινητικότητα και την ελλειμματική προσοχή (ΔΕΠΥ) σε ποσοστό 20 με 25%.

 

Διάγνωση Δυσλεξίας – Μαθησιακής Δυσκολίας

Η επίσημη διάγνωση της δυσλεξίας μπορεί να γίνει στο τέλος της Α’ δημοτικού, αν και κάποια σημάδια ίσως «προειδοποιούν» από την προσχολική κιόλας ηλικία. Η ενεργή συμμετοχή των γονιών παίζει σημαίνοντα ρόλο στην εξελικτική πορεία των ανωτέρω δυσκολιών. Οι γονείς δεν πρέπει να χάσουν χρόνο, πειραματιζόμενοι οι ίδιοι με τις δυσκολίες ή ρωτώντας σχετικά με αυτές μη-ειδικευμένα άτομα. Οφείλουν να κινητοποιηθούν ευθύς αμέσως μόλις αντιληφθούν κάποιες ενδεχόμενες δυσκολίες, καθώς γύρω από μια αποτυχία δημιουργείται σχεδόν κατά κόρον ένα ντόμινο αποτυχιών.

Η διάγνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους φορείς. Προσοχή! Για να ληφθεί όμως υπ’ όψιν η γνωμάτευση από κρατικές υπηρεσίες και από το σχολείο, απαιτείται να είναι είτε από τα ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) είτε από τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Χρειάζεται, ωστόσο, οι γονείς να δείξουν υπομονή και επιμονή, καθώς υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής στους δημόσιους φορείς μέχρις ότου εξεταστεί το παιδί.

 

Ανησυχείτε πως το παιδί σας αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες;