Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η Φραντζέσκα Kαραγιάννη έχει συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, του τμήματος Ψυχολογίας αναλαμβάνοντας την πρακτική άσκηση τελειόφοιτων φοιτητών ψυχολογίας, καθώς επίσης είναι πιστοποιημένη και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Συνεργάζεται επίσης με τον εκπαιδευτικό όμιλο ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ και διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε μικρές ομάδες. Διαθέσιμα σεμινάρια:

Θεωρητικές ενότητες:

 • Τι είναι αυτισμός – αλήθειες και μύθοι
 • Χαρακτηριστικά του αυτισμού
 • DSM-5 Διαγνωστικά κριτήρια και Αυτισμός
 • Αξιολόγηση του Αυτισμού
 • Παρέμβαση και Αυτισμός
 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Εκπαίδευση και Αυτισμός: Η αξία της εκπαίδευσης
 • Σεξουαλικότητα και Αυτισμός
 • Κέντρα Ημέρας Αυτισμού
 • Τα δικαιώματα του παιδιού με Αυτισμό
 • Συνεργασία γονέων – πλαισίου
 • Μιλώντας με γονείς παιδιών με αυτισμό, συμβουλευτική γονέων
 • Ερωτήσεις, απορίες και συζήτηση

Πρακτικές ενότητες:

 • Ερωτηματολόγια άτυπα αξιολόγησης ικανοτήτων
 • Πρόγραμμα
 • Χρήση του προγράμματος
 • Μετάβαση στο πρόγραμμα
 • Πως παρουσιάζω τις δραστηριότητες
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων
 • Δόμηση δραστηριοτήτων
 • Έξυπνες Πρακτικές
 • Δυσκολίες στην εφαρμογή της δομημένης διδασκαλίας
 • Μορφές Συνεργασίας
 • Συναντήσεις
 • Τετράδιο επικοινωνίας
 • Τηλεφωνική επαφή
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα
 • Εργασίες
 • Βιντεοταινίες – Φωτογραφίες
 • Επίπεδα συνεργασίας:
 • Αξιολόγηση
 • Σχεδιασμός προγράμματος
 • Υλοποίηση προγράμματος
 • Ερωτήσεις, απορίες και συζήτηση

Η ύλη περιλαμβάνει:

 • Κοινωνικά και δεοντολογικά θέματα που αφορούν τα αξιολογητικά tests και το ρόλο του ψυχολόγου στη διαδικασία αξιολόγησης και παρέμβασης
 • Η τεχνική του σχεδίου
 • Οδηγίες – τρόποι χορήγησης του τεστ
 • Βαθμολόγηση του τεστ
 • Αξιολόγηση του τεστ
 • Τρόποι ερμηνείας των αποτελεσμάτων του τεστ
 • Τρόποι συγγραφής και γραπτής παρουσίασης των αποτελεσμάτων του τεστ
 • Μελέτη κλινικών περιπτώσεων

Μέσω των Προβολικών Δοκιμασιών  (C.A.T. και Τ.A.T.)  αξιολογείται το ψυχολογικό προφίλ και  λειτουργικότητα του εκάστοτε παιδιού-εφήβου. Βοηθάει στην κατανόηση των ενδοψυχικών συγκρούσεων που μπορεί να βιώνει, σε σχέση με τους γονείς, τα αδέρφια, τους συνομηλίκους μεταξύ άλλων, καθώς και αξιολογεί και τις πλευρές της προσωπικότητας του. H Εκπαίδευση στις Προβολικές Δοκιμασίες (C.A.T. και T.A.T), πραγματοποιείται αποκλειστικά σε Ψυχολόγους, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Η ύλη περιλαμβάνει:

 • Κοινωνικά και δεοντολογικά θέματα που αφορούν τα αξιολογητικά tests και το ρόλο του ψυχολόγου στη διαδικασία αξιολόγησης και παρέμβασης
 • Βασικά γνωρίσματα των προβολικών τεχνικών
 • Είδη προβολικών τεχνικών
 • Οδηγίες και τρόποι χορήγησης του τεστ
 • Τρόποι αξιολόγησης
 • Τρόποι ερμηνείας των αποτελεσμάτων του τεστ
 • Τρόποι συγγραφής και γραπτής παρουσίασης των αποτελεσμάτων του τεστ
 • Μελέτη Κλινικών Περιπτώσεων

Το WISC-III είναι η τελευταία έκδοση της γνωστής κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά, Wechsler Intelligence Scale for Children, η οποία έχει σταθμιστεί για τα ελληνικά δεδομένα.  Για παιδιά σχολικής ηλικία χορηγείται το ψυχομετρικό εργαλείο WISC-III. Το WISC-III αξιολογεί τη γνωστική ικανότητα παιδιών και εφήβων, μέσο δυο διόδων επικοινωνίας, της ακουστικής-γλωσσικής και της οπτικό-κινητικής και απευθύνεται  σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών.

Η αξιολόγηση βοηθά τον ειδικό, όχι μονάχα να διερευνήσει κάποια πιθανή δυσκολία, αλλά και να κατασκευάσει μία στοχοθετημένη παρέμβαση. Μία παρέμβαση για να είναι αποτελεσματική και να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα χρειάζεται πρώτα μία αναλυτική αξιολόγηση όλων των πτυχών του παιδιού. πραγματοποιείται αποκλειστικά σε Ψυχολόγους, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Η ύλη περιλαμβάνει:

 • Κοινωνικά και Δεοντολογικά Θέματα που αφορούν τα Αξιολογητικά test και το ρόλο του Ψυχολόγου στη διαδικασία Αξιολόγησης και Παρέμβασης
 • Οδηγίες – Τρόποι Χορήγησης του Τεστ
 • Βαθμολόγηση του Τεστ
 • Αξιολόγηση και σύγκριση Λεκτικών και Πρακτικών Υποδοκιμασιών
 • Λεκτικές Υποδοκιμασίες (Πληροφορίες, Ομοιότητες, Κατανόηση, Αριθμητική, Λεξιλόγιο, Μνήμη Αριθμών)
 • Πρακτικές Υποδοκιμασίες (Συμπλήρωση Εικόνων, Κωδικοποίηση, Σειροθέτηση Εικόνων, Σχέδια με Κύβους, Συναρμολόγηση Αντικειμένων, Σύμβολα, Λαβύρινθοι)
 • Τρόποι ερμηνείας των αποτελεσμάτων των κλιμάκων του Τεστ.
 • Τρόποι συγγραφής και γραπτής παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Τεστ
 • Μελέτη Κλινικών Περιπτώσεων
Ενδιαφέρεστε για τα παραπάνω σεμινάρια;