Διάγνωση – Αξιολόγηση

Όταν ένας γονέας αναρωτιέται μήπως υπάρχει κάποια δυσκολία στο παιδί του είναι σημαντικό να απευθυνθεί ευθύς αμέσως σε κάποιον ειδικό, καθώς κανένας προβληματισμός δεν προκύπτει αυθαίρετα.

Η έγκαιρη και έγκυρη Διάγνωση και Αξιολόγηση των δυσκολιών σε παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες παίζει καταλυτικό ρόλο, διότι όσο πιο γρήγορα εντοπιστεί μία πιθανή δυσχέρεια, τόσο πιο άμεσα αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε.  Η Αξιολόγηση βοηθάει να αναγνωρίσουμε όχι μόνον τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες κάθε ανθρώπου και να δουλέψουμε με αυτές.

Προτού ξεκινήσει μια Διάγνωση – Αξιολόγηση χρειάζεται να διευκρινιστεί αρχικά ο σκοπός της αξιολόγησης και εν συνεχεία να ακολουθήσει μία συστηματική συλλογή δεδομένων ώστε εκτιμήσουμε την ατομική λειτουργικότητα του ατόμου (νοητική ικανότητα, σχολικές επιδόσεις, γνωστική και κοινωνική επίτευξη, συναισθηματική και ψυχική υγεία).  Κατά τη διαδικασία  συλλογής δεδομένων επιλέγονται οι κατάλληλες μέθοδοι κατά περίπτωση, όπως συνέντευξη, παρατήρηση, ερωτηματολόγια, ψυχομετρικά εργαλεία, προβολικές δοκιμασίες και  ιχνογράφημα.

Οι πληροφορίες που δίνονται από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, αλλά και το εκπαιδευτικό του πλαίσιο αντίστοιχα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και σημαντικές για την συνολική κλινική μας εικόνα. Μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση βοηθά πολύ, όχι μόνο στο σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος παρέμβασης προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ή ακόμη και να εξαλειφθεί το πρόβλημα, αλλά και να τεθούν ρεαλιστικές προσδοκίες και στόχοι, τόσο από το ίδιο το άτομο όσο και τους γύρω του.

Στο τέλος κάθε αξιολόγησης, παρέχεται λεπτομερής και περιεκτική εκτίμηση της συνολικής εικόνας του ατόμου μαζί με προτάσεις για την βελτίωση των εν λόγω δυσκολιών, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι συνδεδεμένα δηλαδή με συγκεκριμένους θεραπευτικούς στόχους και θεραπευτικές παρεμβάσεις ή/και διευκολύνσεις.

 

Ποια Ψυχομετρικά – Διαγνωστικά Εργαλεία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση – διάγνωση;  

  • Σταθμισμένο Τεστ Εκτίμησης της Νοημοσύνης: Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολική Ηλικίας WPPSI,  Κλίµακα Νοημοσύνης για Παιδιά WISC, Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων WAIS, Termann Merrill για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, RAVEN’S για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας καθώς και Ενήλικες.
  • Τεστ Μαθησιακής Αξιολόγησης 
  • Τεστ Μαθησιακής Επίτευξης “Αθηνά Τεστ”
  • Προβολικές Δοκιμασίες για την αξιολόγηση της προσωπικότητας C.A.T. (Child Apperception Test), T.A.T. (Thematic Apperception Test)
  • Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας: MMPI
  • Τεστ αξιολόγησης παιδιών Kiddle-sads
  • Άλλες δοκιμασίες: Beck Youth Inventory II – Self Concept, Anxiety, Depression, Anger, Disruptive Behavior, Minnesota Multiphasic Personality Inventory Adolescent Version
  • Κλίμακες και ερωτηματολόγια κοινωνικο-συναισθηματικής και συμπεριφορικής λειτουργικότητας και προσαρμογής (D-10, Ιχνογράφημα, House-Tree-Person, Τεστ Μουτζούρας, Achenbach)

Κάθε αξιολόγηση είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού, εφήβου ή ενήλικα. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις που παρέχονται μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχολικό πλαίσιο, σε δημόσιες αλλά και ιδιωτικές υπηρεσίες για την παροχή διευκολύνσεων στο πλαίσιο Ελληνικών και διεθνών ιδιωτικών φορέων και θεσμών (π.χ. ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια, Learning Support Centers, International Schools, International Baccalaureate programs, ειδικά σχολεία, κέντρα ημέρας για Α.Μ.Ε.Α., ιδρύματα).

Μια Διάγνωση – Αξιολόγηση διαρκεί συνολικά  4 – 6 ώρες.

Ανησυχείτε πως το παιδί σας αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία;